مقاله «اجرای موثر» رای مدنی (مفهوم، راهکارها و موانع) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۱۹۷ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: «اجرای موثر» رای مدنی (مفهوم، راهکارها و موانع)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجرای موثر
مقاله دادرسی منصفانه
مقاله دسترسی به اطلاعات مالی
مقاله نظارت بر اجرا
مقاله تشویق اجرای ارادی
مقاله فشار مالی و مدنی
مقاله فشار کیفری و بدنی
مقاله گریز از پرداخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حق بر اجرای آرا به حق بر اجرای موثر آرا تحول یافته که هر دو در حق شهروندان به برخورداری از حمایت حقوقی ریشه دارد. اجرای موثر رای نیازمند پیش بینی سازوکارهای روشن و مفید، کم هزینه و سریع، تسهیل کننده دسترسی به اطلاعات مالی محکوم علیه و تشویق کننده اجرای ارادی آرا و سرانجام تامین و آموزش نیروی انسانی متخصص و مستقل و دارای اختیارات قانونی لازم است. با این حال، سیاست زدگی مقررات اجرای آرا و نقص ضمانت اجراهای ناظر به اجبار متعهد به انجام تعهدات مالی، سهولت گریز از تعهد پرداخت با اثبات اعسار و تقسیط، به ویژه پس از صدور رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ و بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه و نیز آسانی ادعای مستثنیات دین بودن و سرانجام طبیعت برخی از رسیدگی ها و آرا، مانع تحقق معیارهای اجرای موثر در نظام حقوقی ایرن به شمار می آیند که ضرورت بازنگری در قوانین را توجیه می کند.