سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

مریم آبگینه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب
شهرام نعمتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب
مهرداد قنبری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
علی فلاحتی – دانشگاه علوم اجتماعی کرمانشاه

چکیده:

مهندسی ارزش ، روشی ساختارمند برای حل مشکلات و محدودیتهای مدیریتی و مهندسی مطرح در پروژه ها است . در این روش با سازمان دهی کار گروهی تخصصی و نگرش نو و خلاقانه به رویکردهای اجرایی مطرح در پروژه ها، به شناسایی و هدف هزینه های غیر ضروری پرداخته می شود. هدف پژوهش حاضر، کاربرد فرآیند مهندسی ارزش به عنوان روشی نوین مدیریتی برای کاهش هزینه های محصول ،مخصوصا کاهش مصرف انرژی در جهت تولید محصول و بررسی میزان کاربرد هر یک از فازهای و موانع اجرایی این فن می باشد . از بین شرکت های تولید کننده سیمان ، شرکت سیمان غرب کرمانشاه انتخاب گردید. و پرسشنامه بین کارکنان واحدهای مختلف توزیع گردید. ابتدا فرضیات پژوهش با توجه هدف اصلی مهندسی ارزش بیان و سپس برای آزمون فرضیات از نرم افزار spss با ۹۵% اطمینان استفاده گردید.برای آزمون فرضیات و جمع آوری اطلاعات جامعه آماری از پرسشنامه با پاسخ های پنج گزینه ای بصورت طیف لیکرت استفاده شده است. به منظور پیاده سازی روش مهندسی ارزش ، اجرای ۷ فاز لازم می باشد .پژوهشگر به دنبال اینست که آیا اجراء مهندسی ارزش در جهت کاهش انرژی در کارخانجات سیمان کاربرد دارد؟ و یااجراء مهندسی ارزش باعث کاهش بهای تمام شده محصول بدون وارد شدن خدشه بر ویژگی کیفی می شود و آیا در کل، اجراء این روش باعث کاهش انرژی مصرفی در تولید سیمان می شود و همین طور، هفت فازاین روش به چه میزانی مورد استفاده قرار می گیرد . نتایج پژوهش بیانگر آنست، با آنکه ضرورت استفاده از این روش برای کاهش هزینه های محصول کاملا احساس می شود اما به دلایلی از قبیل: نبود بسترهای قانونی لازم برای اجرای مهندسی ارزش در پروژه ها و صنایع کشور، ضعف دانش و پذیرش مهندسی ارزش در بخش های اجرایی پروژه ها، نبود فرهنگ کار گروهی در پروژه ها، نبود شناخت کافی مدیران و کارکنان نسبت به این روش ، نیاز به مطالعه و پژوهش های بیشتر در این زمینه احساس می شود.