سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسعد سلطانی – کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران
سیدمجید میرلطیفی – دانشیار گروه ابیاری دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

در این مقاله به بررسی روش اجرای طرح زیرزمینی قزوین پرداخته شد. در طرحی دیواره آبند سد به شکل یک دیوار تلسکوپی سنگ و بتن تغییر استفاده شد. بلندترین قسمت دیوار ۲۱ متر ارتفاع داشت و ضخامت آن در تراز سنگ بستر ۳ متر می باشد که در هر ۳ متر ارتفاع از ضخامت آن ۰/۵متر کم می شود. برای تخلیه کننده تحتانی اقدام به نصب لوله ای با قطر مناسب در داخل دیوار سد و در تراز نزدیک به خط القعر آبراهه شده است. برای طراحی سریز سد دیوار سد با مصالح کاملا در شت دانه و سنگین پر گردید همچنین جهت امکان بهره برداری بهینه از مخزن, حفر از چاه برداشت آب در محل خط القعر آبراهه و در نزدیکی بالادست محور سد انجام گرفت. سرانجام روشهای را که در اجرامطرح بود ذکر گردید و نتایج براورد اقتصادی این سد نیز بررسی گردید