سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عرفان آتش زمزم – دانشگاه آزاداسلامی واحدرامسر دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران
مجید پورامینیان – دانشگاه آزاداسلامی واحدرامسر هیئت علمی گروه عمران
احمد نوروزی فر – شرکت گیل مدیرکارگاه فرودگاه بین المللی رامسر
عین الله سلمانی – شرکت گیل سرپرست کارگاه فرودگاه بین المللی رامسر

چکیده:

رویه بتنی بدلیل داشتن عمر طولانی و نداشتن آلودگی هوا و محیطزیست بخصوص در هنگام تولید و دوام در برابر مواد شیمیایی نسبت به آسفالت قیری بهتر است به همین دلایل امروزه در کشور ما بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد. در این مقاله با مطالعهی موردی لایهی رویه باند فرودگاه بینالمللی رامسر روشهای اجرا، نگهداری و بتنریزی مورد بررسی قرار گرفته است. بتن ریزی در نواحی ساحلی با رطوبت نسبی زیاد ،روشهای ابتکاری ترمیم ترکهای عمیق و سطحی، داولگذاری مابین پانلهای رویه ،نظافت و آیروالاستیک (گرمریز و سردریز)، استفاده از دستگاه فینیشردر بتنریزی وکاترزدن سطح رویه بتنی از خصوصیات این پروژه میباشد. در پایان توصیههایی نیز در رابطه با پروژههای مشابه آمده است.