سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی – شهر مصدر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آتنا شاهینی – کارشناس ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکز

چکیده:

امروزه فضای عمومی بخش مهمی از شهر و عناصر جدایی ناپذیر مجتمع های زیستی و بخصوص کلان شهر محسوب می شوند و دربرآورده ساختن نیازهای اجتماعی و فردی مردم نقش اساسی و مهمی ایفا می نمایند. فضای عمومی بستر مشترکی را که مردم فعالیت های کارکردی و مراسمی را پیوند دهنده اعضای جامعه است، در آن انجام می دهند. اینگونه فضاها بخش عمده ایی از زمان و محیط روزمره مردم را نیز به خوصد اختصاص می دهند و به همین دلیل است که پرداختن به ارتقاء و غنی سازی محیط آنها، می تواند در رشد تعاملات اجتماعی، تقویت حس تعاون و حتی نقش های مهم تری همانند آموزش شهروندان نیز مؤثر باشد. در این پژوهش به نقش فضاهای عمومی در جامعه شهری پرداخته می شود و مؤلفه های طراحی کالبدی و مؤلفه های فردی که می توانند بر تناوب و زمان شهروندان نقش بسزایی داشته و با افزایش فعالیت فیزیکی و تحرک جسمانی، ورزشی و دیگر مؤلفه ها، سطح اجتماع پذیری را ارتقاء دهند، مورد بررسی قرار می گیرد.