مقاله اجتماع علمی در دانشگاه ها ایران: مطالعه موردی دانشکده های علوم اجتماعی دانشگاه ها علامه طباطبائی و تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله جامعه شناسی ایران از صفحه ۲۴ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: اجتماع علمی در دانشگاه ها ایران: مطالعه موردی دانشکده های علوم اجتماعی دانشگاه ها علامه طباطبائی و تهران
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجتماع علمی
مقاله مناسک تعامل
مقاله سرمایه فرهنگی
مقاله انرژی عاطفی
مقاله خلاقیت
مقاله فضای گفت وگو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبادالهی چنذانق حمید
جناب آقای / سرکار خانم: خستو زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کم رشدی علوم اجتماعی در ایران عمدتا با رویکردهای کلان، به ویژه کارکردگرایی ساختاری و کمتر با رویکردهای خرد مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله با الهام از الگوی نظری کالینز، حلقه های فکری اعضا هیات علمی دانشکده ها علوم اجتماعی دانشگاه ها علامه طباطبائی و تهران را مورد شناسایی قرار می دهد. از نظر کالینز رشد علم در گرو ظهور و تداوم حلقه های فکری به مثابه «اجتماع های علمی» است. هسته محوری حلقه های فکری، «زنجیره مناسک تعامل» است. فعالان فضای علم در درون حلقه های فکری، با «انرژی عاطفی» بالا درگیر مباحث نظری می شوند که نتیجه آن رشد و پویایی علم در درون حلقه های فکری به مثابه اجتماعات علمی است. نتایج این مطالعه که با رویکردی کیفی و از طریق مصاحبه های غیرساختمند با اعضاء هیات علمی گروه علوم اجتماعی صورت گرفته، نشان می دهد با وجود مقولات و موضوعات مشترک در بین اساتید هر دانشکده، آن ها فاقد «فضای توجه نمادین مشترک»، «تمرکز موضوعی مشترک» و «مناسک تعامل» به عنوان شاخصه های انجمن علمی به مفهوم کالینزی هستند. «فضای گفت وگویی» اساتید به جای تعامل مولد و پویا با همکاران، محدود به تعامل موقت با دانشجویان است. اساتید بدون وجود حلقه فکری در داخل دانشکده ها، از انرژی عاطفی و سرمایه ها فرهنگی بالا برخوردار هستند.