سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسماعیل رنجبر یانه سری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان،دانشکده علوم پایه،گروه ریاضی ،گرگان
محسن اصغری لاریمی – دانشگاه گلستان،دانشکده علوم،گروه ریاضی،گرگان،ایران
علی انصاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان،دانشکده علوم پایه،گروه ریاضی ،گرگان

چکیده:

در این مقاله ابتدا تعریف زیر گروه های فازی بیان شده،سپس قضایا و نتایجی در مورد اجتماع زیر گروه های فازی ثابت می شود.در ادامه تمام قضایا و نتایج بدست آمده را برای زیر گروههای نرمال فازی یک گروه و یک زیر گروه ثابت می کنیم.