سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان اولیائی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهرا
حسین عبدی زاده – عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران
شهرام رایگان – عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران
حمیدرضا بهاروندی – عضو هیات علمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این تحقیق، نانو پودر کاربید سیلیکون به روش سل-ژل سنتز شد. ساکاروز و TEOS به عنوان منابع کربن و سیلیسیم استفاده شدند. ژل با مخلوط و خشک کردن مواد اولیه تهیه و سپس در ºC1500 برای سنتز نانو پودر SiC حرارت دهی شد. نتایج XRD نشان داد که پودرهای سنتز شده در ºC1500 فقط شامل فاز -SiCβ بوده و توسط تصاویر SEM مشخص شد که میانگین اندازه ذرات پودرها بین ۵۰ تا ۱۰۰ نانومتر می باشد. سل اولیه در شش pH مختلف تهیه و اثر pHروی اندازه ذرات و مورفولوژی پودر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج SEM نشان داد که در pH برابر ۵/۴ پودر سنتز شده، کوچکترین اندازه ذرات و حداقل مقدار آگلومراسیون را داشته و طبق نتایج XRD حداکثر بازده تولید در pH برابر ۵/۴ می باشد