مقاله اثر ۱۲ هفته پیاده روی بر سطوح پلاسمایی لپتین زنان یائسه مبتلا به سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: اثر ۱۲ هفته پیاده روی بر سطوح پلاسمایی لپتین زنان یائسه مبتلا به سرطان پستان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله لپتین
مقاله انسولین
مقاله شاخص های آنتروپومتریک
مقاله ظرفیت هوازی اوج
مقاله پیاده روی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی بناری لاله
جناب آقای / سرکار خانم: نوری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسی مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: طالعی عبدالرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بین سطوح بالای لپتین و خطر بروز سرطان پستان در زنان یائسه ارتباط مستقیمی وجود دارد. از این رو، هدف از این پژوهش، بررسی اثر ۱۲ هفته پیاده روی بر سطوح پلاسمایی لپتین زنان یائسه مبتلا به سرطان پستان بود. به این منظور ۱۹ زن یائسه مبتلا به سرطان پستان با دامنه سنی ۵۰ تا ۶۵ سال (۲٫۷±۵۵٫۰۵) که جراحی، شیمی درمانی، پرتودرمانی را انجام داده و تحت هورمون درمانی از طریق لتروزول بودند، به دو گروه تقسیم شدند. گروه تجربی ۱۱ نفر و گروه کنترل ۸ نفر). گروه تجربی برنامه تمرینی شامل ۲۵ تا ۴۵ دقیقه پیاده روی را با شدت ۴۵ تا ۶۵ درصد ضربان قلب هدف، ۳ جلسه در هفته به مدت ۱۲ هفته اجرا کردند. پیش و پس از ۱۲ هفته، لپتین، انسولین، گلوکز، مقاومت به انسولین، شاخص های آنتروپومتریک و ترکیب بدن (وزن بدن، BMI، درصد چربی بدن، WHR وWC ) و VO2peak آزمودنی ها اندازه گیری شد. اطلاعات به دست آمده از طریق آزمون تحلیل کوواریانس ANOVA، تجزیه و تحلیل شد (P£۰٫۰۵). نتایج نشان داد، پس از ۱۲ هفته، لپتین، VO2peak، وزن بدن BMI بین گروه کنترل و تجربی، به طور معنادار تفاوت داشت (P<0.05)، اما بین دیگر متغیرها تفاوت معناداری مشاهده نشد (P<0.05). لپتین در گروه تجربی ۱٫۲۳ درصد کاهش و در گروه کنترل ۷٫۴ درصد افزایش، وزن بدن در گروه تجربی ۳٫۳ درصد کاهش و در گروه کنترل ۲٫۰ درصد افزایش،BMI درگروه تجربی ۲٫۳ درصد کاهش و در گروه کنترل ۱ درصد افزایش،VO2peak  در گروه تجربی ۸٫۲ درصد افزایش و در گروه کنترل ۵٫۵ درصد کاهش یافت. از نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت که پیاده روی می تواند موجب بهبود VO2peak، وزن بدن وBMI  و کاهش سطح لپتین پلاسما در زنان یائسه مبتلا به سرطان پستان شود.