سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد کاکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
محسن قنبرزاده –
سیروس حسینی –

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر اثر یک برنامه منتخب تمرین هوازی بر مقاومت راه های هوایی(مجاری نای) مردان میانسال چاق است بدین منظور ۴۰ نفر از جامعه آماری که دارایBMI بالاتر از ۲۵ کیلو گرم بر متر مربع بودند، به صورت داوطلب به عنوان نمونه آماری انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه ۲۰ نفره تقسیم شدند. گروه کنترل دارای میانگین سنی ۵۱/۷۵ سال ، قد۱۷۳/۷ سانتیمتر ، وزن ۹۱/۲۹ کیلو گرم و BMI29/01 کیلو گرم بر متر مربع و گروه تجربی با میانگین سنی۵۰/۶۵سال،قد۱۷۶/۵ سانتیمتر ، وزن۹۳/۰۴ کیلوگرم وBMI29/94 کیلو گرم بر متر مربع بودند. برای اجرای پژوهش ، نخست برگه علاقمندی، پرسشنامه تعیین سلامتی و رضایت نامه را تکمیل کردند، سپس وزن، قد BMI و شاخص های عملکرد ریوی:ظرفیت حیاتی با فشارFVC) و حجم هوای بازدمی با فشار در ثانیه اولFEV و حداکثر تهویه ارادیMVV) اندازه گیری شد. پس از ثبت اطلاعات، گروه تجربی به مدت ۸ هفته تمرین هوازی با شدت ۵۵ درصد توان هوازی که در این تحقیق شامل دویدن می باشد انجام دادند.گروه کنترل به عنوان گروه شاهد در هیچ گونه فعالیتی شرکت نکردند. مجدداً از کلیه آزمودنی ها پس آزمون گرفته شد