سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی قلیخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکو پی، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه
کاظم بدو – دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه ارومیه، صندوق پستی۱۶۵

چکیده:

این مطالعه مروری دارد بر اثرات چرخههای یخزدگی و ذوب شدگی در ضریب نفوذپذیری رسهای متراکم و عایقهای رسی ژئوسینتتیک که در سازه های کنترل کننده انتشار آلودگی در محیط زیست، مانند مدفن های مهندسی – بهداشتی زباله، مورد استفاده قرار میگیرند. با افزایشتعداد چرخهها لنزهای یخی در داخل خاکشکل گرفته و با بالا رفتن گرادیان دمایی تعداد لنزها بیشتر شده و ضریبنفوذ پذیری خاکافزایشمییابد. در یکمطالعه، اثر ۱۲ بار چرخه یخزدگی و ذوبشدگی روی نفوذپذیری آب در عایقهای رسی- ژئوسینتتیکGCLs) استفاده شده در یک دیواره مانع انتقال آلودگی، باعث افزایش ۳۰ درصدی نفوذپذیری شد. همچنین جایگزینی سوختJet A-1 به جای آب بعنوان محلول نفوذ کننده، باعث افزایشکم نفوذپذیری عایق شد.