سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم سلاجقه – کارشناس ارشد هواشناسی کشاورزی، اداره کل هواشناسی استان کرمان
سیدحسین ثنائی نژاد – عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد
محسن عراقی زاده – کارشناس ارشد هواشناسی ، اداره کل هواشناسی استان کرمان

چکیده:

در این تحقیق دمای یخبندان در عمق کشت پیاز زعفران طی دوره آماری ۲۰۰۹-۱۹۹۲ مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی نوسانات دما در منطقه کشت پیاز ( اعماق ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتری) نشان میدهد شدیدترین یخبندان در سطح و عمق خاک در ماههای ژانویه و فوریه و در مناطقی که ارتفاع بالاتر و اقلیم سردتری بوده اند اتفاق افتاده که بیشتر مناطق شمالی و مرکزی می باشد و هر چه به جنوب و غرب نزدیک میشویم از شدت آن کاسته میشود. همچنین پیاز زعفران می تواند دمای ۵/۱- را با تعداد روز حداکثر ۸/۱۶ تحمل می کند.