سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وهب کازرونی – کارشناس راه اندازی پروزه جمع آوری و بازیافت میعانات گازی فلات قاره ، شر
عابدرضا فرهادی پور – کارشناس راه اندازی پروزه جمع آوری و بازیافت میعانات گازی فلات قاره ، شر
غلامرضا کریمی – دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده:

شرکت نفت فلات قاره ایران در انتخاب یاتاقانهای مورد استفاده در توربو اکسپندر مورد نیاز در پروژه جمع آوری و بازیافت میعانات گازی، با دو گزینه یاتاقانهای هیدرودینامیکی و یاتاقانهای مغناطیسی فعال روبرو بوده است. در این مطالعه بر اساسکاراکترهای اصلی طراحی شده توسط شرکت سازنده و به کمک یک مدلسازی ریاضی، این توربواکسپندر مورد تحلیل انرژی و اکسرژی قرار گرفته و تلفات اکسرژی و مکانیزمهای آن بررسی گردیده است. در این تحقیق بر اساس استانداردهایمورد تایید شرکت ملی نفت ایران، طراحی یاتاقانها در دوحالت هیدرودینامیکی و مغناطیسی صورت گرفته و با هم مقایسه شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که در این پروژه، استفاده از یاتاقانهای مغناطیسی فعال در مقایسه با یاتاقانهای هیدرودینامیکی منجر به کاهش ۱۲۱ کیلوواتی تلفات اکسرژی توربو اکسپندر میگردد و با توجه به مزایای دیگری همچونکمتر بودن حجم اشغالی، ارتعاش کمتر و هزینه نگهداری و تعمیرات پایین تر، استفاده از این نوع یاتاقانها در این پروژه توصیه میگردد