سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیده میترا عقیلی – کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان مرکز دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمش
مسعود هدایتی فرد – گروه شیلات مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
سعید سلطانی – گروه زیست شناسی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

این تحقیق با هدف اثر گیاه ابزی لویی بر روی رشد جلبک کلرلا انجام شد بررسی فعالیت اللوپاتیک گونه گیاه ابزی لویی Typha latifolia l با نام محلی گرز بر روی رشد جلبک کلرلا Chlorella vulgaris B انجام گردید اثر ۶ غلظت ۰،۰/۰۱۵،۰/۰۳،۰/۰۳،۶،۰/۱۲،۰/۲۴ گرم وزن خشک گیاه لویی در ۱۰۰ سی سی جلبک کلرلا در مدت هشت روز بررسی شد در پایان روز هشتم میزان کلروفیل کل و کاروتنوئید اندازه گیری گردید برای هر تیمار و شاهد ۳ تکرار در نظر گرفته شد نتایج نشان داد که اثر تیمارهای مختلف پودر خشک گیاه لویی بر روی میزان رشد جلبک کلرکا دارای اختلاف معنی دار می باشد۰٫۰۵>p.