سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرضیه موسوی نسب – دانشیار دانشگاه شیراز
آرزو میرسیفی نژاد – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
شاداب محمدپور –

چکیده:

درروشهای استفاده از ازن روش مرطوب که حاوی ازون همراه با بخار آب است از روش خشک موثرتر عمل می کند که به خاطر رادیکالهای آزادی مثل OH- می باشد ازون هم خاصیت کاهش بار آلودگی کلی و هم اثر سم زدایی برروی سم های بوجود آمده از قارچها را دارد سم زدایی کامل درغلظت بیشتر از ۲۵ ppm انجام می شود و اگر سم زدایی ناقص انجام شود محصولات بوجود آمده سمیت کمتری دارد ازون برکنترل حشرات هم موثر است ومی توان به عنوان جانشین فسفین و متیل بروماید از آن استفاده کرد درمطالعات انجام شده ازون برکیفیت دانه ها اثر معنیداری نداشته و به خصوص درگندم خصوصیات رئولوژیکی دانه ها را تغییرنداده و برخاصیت نانوایی بی تاثیر بوده است تیمار ازون درمارپیچ پیش برنده توانست از میزان افلاتوکسین درغلات بکاهد هرچند این میزان به لحاظ تجاری ارزشمند نیست جایگزین کردن ذرت تیمار شده با ازون دررژیم غذایی بوقلمونها از میزان افلاتوکسین موجود درغذا کاسته و تاثیری در فاکتورهای رشد بوقلمون نداشته است.