سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرداد مقدس – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه تهران
علی رئیسی استبرق – عضو هیئت علمی گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
جمال عبدالهی – عضو هیئت علمی گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

در مکانیک خاک و ژئوتکنیک خاکهای متورم شونده جزء گروه خاکهای مسئله دار محسوب می گردند تغییرات حجمی این خاک ها ناشی از تغییرات رطوبت می باشد بطوریکه اگر سازه ای روی این خاک ها احداث گردد ممکن است به علت تغییر حجم بستر دچار مشکلات و خساراتی گردد دراین کار تحقیقاتی پتانسیل تورمی یک خاک متورم شونده تحت سربار ثابت ۱۰ کیلوپاسکال در چرخ ههای متوالی تر و خشک مورد بررسی قرارگرفت نمونه های آزمایشگاهی از روش تراکم ا ستاتیکی تهیه گردیده و در دستگاه تحکیم اصلاح شده تحت چرخ های تروخشک قرارداده شدهاند. برای انجام آزمایشات از دو نمونه آب با کیفیت مختلف استفاده شد. درطول آزمایش تغییر شکل محوری و تغییرات نسبت تخلخل اندازه گیری گردید نتایج نشان میدهد که پتانسیل تورمی خاک پس از طی ۵ چرخه به حالت تعادل می رسد. علاوه بر آن نسبت تخلخل با افزایش تعداد چرخه ها افزایش یافته و پس ا زچرخه پنجم به مقدار ثابتی می رسد.