مقاله اثر کیفیت و مدیریت آب بر ویژگی های شیمیایی خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های خاک (علوم خاک و آب) از صفحه ۲۳۹ تا ۲۵۲ منتشر شده است.
نام: اثر کیفیت و مدیریت آب بر ویژگی های شیمیایی خاک
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبشویی
مقاله شوری
مقاله نسبت جذب سدیم
مقاله یون های محلول خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیضی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از منابع موجود آب در مناطق خشک و نیمه خشک، آب های شور زیر زمینی و زه آب های حاصل از زهکشی مناطق بالادست می باشد که بایستی به نحو مطلوب مورد استفاده قرار گیرد. از جمله روش های مناسب برای کاهش اثرات شوری، اعمال آبشویی همراه با مدیریت صحیح آبیاری است. در همین راستا آزمایشی در جنوب شرق اصفهان با سه تیمار کیفیت آب آبیاری با شوری های ۱٫۷، ۱ و ۱۲٫۵ دسی-زیمنس بر متر (بترتیب S1، S2، S3) به عنوان کرت اصلی، دو تیمار مدیریت آبیاری شامل کاربرد آب غیر شور با کیفیت S1 در مرحله جوانه زدن و استقرار گیاه و پس از این مرحله کاربرد سه شوری آب فوق الذکر تا پایان فصل زراعی (GU)، و آبیاری یکنواخت با کیفیت های فوق الذکر از ابتدا تا انتهای فصل زراعی (GQ) به عنوان کرت فرعی و دو تیمار بدون آبشویی و با اعمال آبشویی (بترتیب LR0 و LR1) به عنوان کرت های فرعی فرعی، در چهار تکرار به صورت طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در قالب کرت های دو بار خرد شده همراه با کشت گندم در خاک با بافت رس و بمنظور بررسی اثر تیمارهای آزمایشی بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک مورد مطالعه قرار گرفت با افزایش شوری آب آبیاری، افزایش املاح در نیمرخ خاک بخصوص در لایه سطحی خاک ایجاد گردیده است که البته با اعمال مدیریت های کاربرد آب غیر شور در مرحله جوانه زدن و استقرار گیاه و پس از این مرحله کاربرد آب شور و اعمال آب آبشویی میزان افزایش نمک کمتر شده است، ولی همچنان خطر تجمع املاح با توجه به تبخیر سطحی زیاد و بافت سنگین خاک در منطقه وجود دارد و پایداری املاح خاک و الگوی یکنواخت توزیع نمک در خاک را به مخاطره می اندازد. به طور کلی، شوری آب آبیاری باعث افزایش روند انباشت نمک در خاک شد ولی مدیریت آبیاری و اعمال آبشویی باعث کاهش روند افزایش شوری خاک در طول فصل زراعی شد. نیز، تاثیر مدیریت آبیاری (کاربرد آب غیر شور در مرحله جوانه زدن و استقرار گیاه و کاربرد آب شور پس از این مرحله) در کاهش شوری خاک بیش از تاثیرآبشویی بود.