سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

احمد بینا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
رضا صالحی محمدی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

ذرت شیرین با نام علمی Zea mays Var saccharta از تیره گرامینه می باشد. این محصول از لحاظ مصرف دارای اهمیت بسیار زیادی است. حاوی نشاسته و ویتأمین ها و مواد قندی است. که می تواند به عنوان یک ماده خام به صورت تازه خوری وصنایع تبدیلی و همچنین در صنعت مورد استفاده قرارگیرد. با توجه به اینکه کود پتاسیم در افزایش عملکرد ذرت شیرین نقش بسیار مهمی دارد. برای بررسی تعیین بهترین رقم سازگار و کود پتاسیم مناسب با رقم برتر جمعیت کشت در منطقه جیرفت آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی صورت گرفت. در این آزمایش کود پتاسیم به عنوان فاکتور اصلی در ۴ سطح (۰kg/ha= K1 و ۵۰kg/ha = K2 و ۱۰۰kg/ha=K3 و ۲۰۰kg/ha = K4) و رقم به عنوان فاکتور فرعی در ۳ سطح (V1= Chase و V2=Hervestgold و V3=Powerhous) در نظر گرفته شدند. نتایج نشان دادند که در اثر متقابل بین کود و رقم بیشترین عملکرد مربوط به کود ۲۰۰ کیلوگرم و رقم هاروست گلد بود که نسبت به سایرین به میزان ۳۵-۱۷ درصد افزایش عملکرد داشت و کمتر از همه مربوط به رقم چس وکود پتاسیم صفر کیلوگرم بود. بهترین رقم و کود در تمامی حالتها مربوط به رقم هاروست گلد و کود پتاسیم ۲۰۰ کیلوگرم بود.