سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رویا ناسوتی میاندوآب – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سعید سماوات – اعضائ هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
محمدمهدی طهرانی –

چکیده:

در کشور ایران فقر مواد آلی در اراضی کشاورزی سبب شده که پتانسیل تولید محصولات کشاورزی کاهش چشمگیری بیابد در این راستا استفاده از کودهای آلی هوموسی از قبیل اسید هیومیک به علت حجم کم ، اثر بخشی بیشتر و صرفه اقتصادی با استقبال زارعین در اقصا نقاط جهان روبرو شده است. استفاده از کودهای معدنی به همراه کود های آلی مطمئن ترین راه برای حفظ حاصل خیزی خاک و جلوگیری ازآلودگی و تخریب محیط زیست است، بنابراین در این راستا تحقیقی در سال ۱۳۸۸ در موسسه تحقیقات خاک و آب کرج بر روی تاثیر کود آلی مایع هوموسی اسید هیومیک بر میزان عنصر غذایی پتاسیم در لوبیا رقم گلی به مرحله اجرا در آمد . نتایج نشان داد که اثر متقابل نوع کود و روش مصرف با سطوح کودی بر میزان پتاسیم در اندام هوایی گیاه لوبیا سبز در سطح احتمال ۱% معنی‌دار می‌باشد همچنین نتایج مقایسه میانگین نشان داد بیشترین درصد پتاسیم لوبیا در کاربرد محلولپاشی اسید هیومیک با غلظت ۱ درصد می باشد که نسبت به شاهد ۹۴/۱۶درصد افزایش نشان داده است