مقاله اثر کود شیمیایی نیتروژنه بر صفات مورفولوژیک، درصد اسانس و عملکرد گونه وحشی و زراعی آویشن (Thymus kotschaynus and vulgaris) در شرایط مزرعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: اثر کود شیمیایی نیتروژنه بر صفات مورفولوژیک، درصد اسانس و عملکرد گونه وحشی و زراعی آویشن (Thymus kotschaynus and vulgaris) در شرایط مزرعه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گونه کوچیانوس
مقاله گونه آویشن باغی
مقاله نیتروژن
مقاله درصد اسانس
مقاله آویشن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: فتوکیان محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گیاه آویشن به عنوان یکی از پر مصرف ترین گیاهان دارویی شناخته شده است که از نظر کاربرد آن در صنایع داروسازی در ردیف دوم جهان قرار دارد. هدف از این تحقیق، بررسی و مقایسه رشد و عملکرد یکی از گونه های وحشی (کوچیانوس) با گونه زراعی (آویشن باغی) غیر بومی در شرایط مزرعه است. عامل آزمایشی کود شیمیایی نیتروژنه (اوره) در ۳ سطح (۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص) علاوه بر تیمار شاهد (بدون مصرف کود) در ۳ تکرار بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه واریانس سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژنه و اثر متقابل کود و گونه بر قطر بوته، وزن تر و خشک بوته، درصد اسانس و عملکرد اسانس معنی دار بود. نتایج مقایسه میانگین، درصد اسانس %۰٫۸۳ را برای گونه باغی و %۰٫۳۳ را برای کوچیانوس با ۳۳ نشان داد. بالاترین مقدار عملکرد اسانس گونه باغی ۳۰٫۶ کیلوگرم در هکتار و گونه کوچیانوس ۳٫۵۳ کیلوگرم در هکتار بدست آمد. در نتیجه با توجه به معنی دار شدن بعضی از صفات اندازه گیری شده، توانمندی سازگار شدن گونه وحشی کوچیانوس، تحقیقات وسیعتری در زمینه های مختلف بر روی این گیاه در دراز مدت ضروری است.