مقاله اثر کودهای آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاهان دارویی اسفرزه (.Plantago ovata Forssk)، قدومه شیرازی (.Alyssum homolocarpum L)، قدومه شهری (.Lepidium perfoilatum L) و تخم شربتی (.Lalementia iberica L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در بوم شناسی کشاورزی از صفحه ۱۶ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: اثر کودهای آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاهان دارویی اسفرزه (.Plantago ovata Forssk)، قدومه شیرازی (.Alyssum homolocarpum L)، قدومه شهری (.Lepidium perfoilatum L) و تخم شربتی (.Lalementia iberica L)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد دانه
مقاله کمپوست قارچ
مقاله کود گاوی
مقاله گیاهان دارویی لعابدار
مقاله ورمی کمپوست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوچکی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امیرمرادی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: شباهنگ جواد
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتری خاندانی سلما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش با هدف بررسی اثرات کودهای آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاهان دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.)، قدومه شهری (Lepidium Perfoilatum L.)، قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum L.) و تخم شربتی (Lalementia iberica L.) در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی ۸۹ – ۱۳۸۸ بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتور اصلی شامل انواع کودهای آلی کود گاوی، ورمی کمپوست، کمپوست قهوه و کمپوست قارچ و فاکتور فرعی شامل چهار گونه دارویی اسفرزه، قدومه شهری، قدومه شیرازی و بارهنگ بود. تاثیر کودهای آلی مختلف روی گیاهان مورد آزمایش از نظر کلیه صفات مورد مطالعه بجز وزن هزاردانه معنی دار بود. اثر متقابل نوع گیاه و نوع کود آلی فقط برای صفت وزن خشک اندام های هوایی معنی دار شد. در بین گیاهان دارویی مورد بررسی، تخم شربتی بطور متوسط از نظر میزان موسیلاژ (۲۷٫۷۵ درصد) نسبت به قدومه شیرازی (۱۶ درصد)، اسفرزه (۱۵٫۹۲) و قدومه شهری (۱۵٫۹۲ درصد) بیشترین میزان را داشت. در بین کودهای آلی، استفاده از نوع کود گاوی کاملا پوسیده با تولید ۱۸۱۶ کیلوگرم در هکتار ماده خشک، عملکرد بذر ۴۶۷٫۵ کیلوگرم در هکتار، تعداد ۵۵۰ بذر در گیاه، ارتفاع گیاه ۳۲٫۱۷ سانتی متر و میزان موسیلاژ ۲۰٫۷۵ درصد، بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داد.