سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیده فاطمه عابدی ولوکلایی – کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی
علی محمدی ثانی – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی واحد قوچان
حجت کاراژیان – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی واحد تربت حیدریه

چکیده:

امروزه به کمک انواع سازوکارهای طبیعی اما پیچیده انواع مواد غذایی با ارزش تغذیه ای بالا خوش طعم و با قابلیت نگهداری طولانی در بسیاری از نقاط جهان تولید می شوند از جمله این مواد غذایی نوشیدنیهای برپایه شیر هستند که انواع شیر طعم دار و نوشیدنی های شیری اسیدی را در بر میگیرند همچنین امورزه باتوجه به اهمیت مسائل مربوط به اقتصادی بودن تولید به ویژه کوتاه کردن زمان تولید صنعتگران برای تهیه سریع تر و به صرفه تر و نیز جهت جلوگیری از مشکل عدم امکان کنترل دقیق نکات ایمنی غذایی ناشی از استفاده از کشتهای باکتریایی فعالیت متغیر و ناهمگن ناخالص بودن کشتهای باکتریایی و حضور انواع مختلف باکتری ها در کشت از روشهای اسیدی کردن مستقیم توسط اسیدهای خوراکی یا اب میوه ها استفاده می کنند. در تحقیق حاضر اثر صمغ کربوکسیل متیل سلولز برپایداری شیر ت آب تمشک و همچنین اثر کاپا کاراگینان در بهبود پایدارکنندگی این صمغ مورد ارزیابی قرارگرفت.