سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهاد شیرانی بیدآبادی – کارشناس ارشد زراعت
حمید مدنی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمدرضا نادری درباغشاهی – دانشیار دانشگاه آزاد خوراسگان
محمدرضا شهسواری – عضو هیئت علمی بخش دانه های روغنی مرکز تحقیقات اصفهان

چکیده:

یکی از روش های افزایش کارایی سطح زیر کشت افزایش تعداد بوته در واحد سطح می باشد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در تابستان ۱۳۸۸ در منطقه پیربکران اصفهان به اجرا در آمد. نتایج نشان داد روش کشت دو بوته در هر کپه و کاشت در طرفین پشته دارای بالاترین عملکرد دانه و بیشترین عملکرد روغن مربوط به کشت یک بوته در کپه و طرفین پشته ها بود