سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد اکبری گرگانی – دانشگاه تهران
محسن مهدی زاده – پژوهشگاه نیرو
حسن فرهنگی – دانشگاه تهران

چکیده:

بررسی تغییرات ریزساختاری و خواص مکانیکی قطعات نیروگاهی اولین قدم در فرآیند تخمین عمر این قطعات به شمار میرود. در این مقاله یک عدد قطعه پره متحرک ردیف چهارم یک واحد توربین گازی، پس از کارکرد طولانی به مدت ۱۰۰۰۰۰ ساعت، مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور آزمایشهای غیر مخرب، متالوگرافی (نوری و الکترونی( TEM-SEM) سختی سنجی، کشش سرد و گرم، ضربه و تستهای تنش گسیختگی برای هر دو قسمت ریشه و ایرفویل پره انجام گرفت. بررسی خواص مکانیکی در دمای محیط و دمای بالا نشان میدهد که انعطاف پذیری تا حد قابل توجهی در ناحیه ایرفویل کاهش پیدا کرده است که در اثر زوال ساختار به وجود آمده در این ناحیه میباشد. همچنین در دماهای بالا تمایل قسمت ایرفویل به شکست ترد مرزدانه ای افزایش مییابد. همچنین در شرایطی که ریزساختار پره در مرحله زوال قرار دارد، خواص مکانیکی پره حداقلهای لازم برای ادامه بهره برداری را دارا می باشد . بنابراین انتخاب عملیات حرارتی مناسب و اعمال مناسب آن میتواند مشکل زوال ساختار را تا حد قابل قبولی کاهش دهد.