سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الناز باقری آذر – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان
مائده عبدالهی –

چکیده:

ژربرا از بهترین گلهای بریدهء جهان است و کلسیم نیز یکی از مهمترین عناصر دیوارهء سلولی است که نقش مهمی در زندگی گلدانی دارد. هدف از این تحقیق، تعیین اثر روش محلول پاشی CaCl2 و غلظت مناسب Ca در ساقه های گل می باشد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی می باشد، و در سه تکرار انجام شد. ساقه ها با ۰، ۱، ۱٫۲۵ و ۱٫۵ % CaCl2 تیمار شدند. کاربرد Ca به دو روش متفاوت انجام گرفت. در طی آزمایش، قطر گل، قطر ساقه اندازه گیری شد و در پایان آزمایش میزان جذب Ca تعیین شد. نتایج نشان دادند که سطوح مختلف Ca و روش محلول پاشی دارای تاثیر معنی داری روی قطر گل، قطر ساقه و افزایش جذب Ca در ساقه داشت.