سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

منصور غلامی – دانشیاران گروه باغبانی دانشگاه بوعلی سینا
زهرا بیگم مرادی شکوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
محمود اثنی عشری – دانشیاران گروه باغبانی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

تأثیر غلظت های مختلف پوترسین برون زاد بر تغییرات فعالیت آنتی اکسیدانتی و میزان الاژیک اسید میوه توت فرنگی رقم گاویتا در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار بررسی شد. میوه ها در سه مرحله تغییر رنگ (سفید، صورتی و سه چهارم رنگ گیری) بر روی بوته با غلظت های ۰ و ۰/۵ و ۱ و ۲ میلی مولار محلول پاشی شده و سپس میوه ها در مرحله بلوغ تجاری برداشت شدند و به انبار با دمای ۱۹ درجه سانتی گراد، بدون کنترل رطوبت منتقل گردیدند. میزان الاژیک اسید در سطح ۰/۵ و ۱ میلی مولار پوترسین نسبت به شاهد افزایش نشان داد و بیشترین میزان این ترکیب در روز یازدهم در تیمار ۱ میلی مولار مشاهده شد. روند تغییرات فعالیت آنتی اکسیدانتی در طی دوره ثابت نبوده و به صورت کاهشی ناپایداری نشان داد ولی روند تغییرات الاژیک اسید ثابت و افزایشی بود. استفاده از پوترسین با توجه به دارا بودن تأثیر افزایشی در میزان الاژیک اسید که خود از جمله ترکیبات آنتی اکسیدانتی می باشد باعث افزایش فعالیت آنتی اکسیدانتی در میوه توت فرنگی رقم گاویتا گردید.