مقاله اثر کاربرد پلی آمین ها برسفتی بافت و فیزیولوژی پس از برداشت گیلاس رقم تک دانه مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در علوم غذایی و تغذیه از صفحه ۶۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: اثر کاربرد پلی آمین ها برسفتی بافت و فیزیولوژی پس از برداشت گیلاس رقم تک دانه مشهد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپرمیدین
مقاله پلی آمین ها
مقاله پوترسین
مقاله عمر پس از برداشت
مقاله گیلاس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریف زادگان حسین
جناب آقای / سرکار خانم: عبدوسی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: مشهدی اکبربوجار مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نایینی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گیلاس یکی از محصولات مهم باغی دنیا بخصوص در صنایع تبدیلی می باشد. از آنجایی که ترکیبات پلی آمین در فرآیندهای پس از برداشت نقش ویژه ای دارند لذا این تحقیق به منظور بررسی اثر پلی آمین ها بر روی سفتی بافت، عمر و فیزیولوژی پس از برداشت گیلاس رقم تک دانه مشهد انجام شد.
مواد و روش ها: در این تحقیق ۶ درخت ۱۹ ساله از درختان رقم مذکور در شرایط رشدی یکسان و به صورت کاملا تصادفی انتخاب شدند و پس از انتخاب شاخه های هم ارتفاع و عاری از بیماری، محلول پاشی خارجی در سه تکرار انجام شد در این تحقیق میوه ها با دو نوع پلی آمین اسپرمیدین (SPD) و پوترسین (PUT) تیمار شدند، به نحوی که تیمار اسپرمیدین در سه غلظت ۱، ۵٫۰ و ۱٫۰ میلی مولار و پوترسین با دو غلظت ۱ و ۵٫۰ میلی مولار به همراه شاهد درنظر گرفته شده بود. استعمال خارجی پلی آمین ها بر روی شاخه های درختان گیلاس به صورت محلول پاشی و اسپری در سه مرحله فنولوژیکی ۵ تا ۱۰ روز قبل از تمام گل(FB)،۵ تا ۱۰ روز بعد از تمام گل و مرحله رنگ گرفتن میوه ها انجام شده بود.
یافته ها: پس از تیمار شاخه جهت بررسی اثر این مواد، صفاتی از قبیل سفتی بافت، درصد مواد جامد محلول (TSS)، درصد اسیدیته (TA)، وزن میوه، حجم میوه، میزان کربوهیدرات میوه، میزان عمر پس از برداشت میوه و نسبت مواد جامد محلول به اسیدیته ( (TSS/TAاندازه گیری گردید . تیمار پلی آمینها به خصوص اسپرمیدین ۱ میلی مولار باعث افزایش میزان حجم و وزن میوه گردید و همچنین باعث افزایش میزان کربوهیدرات وسفتی بافت میوه و به دنبال آن عمر پس از برداشت میوه نیز به طور معنی داری افزایش نشان داد که در صنایع تبدیلی اهمیت بالایی دارد. تیمار پلی آمین ها باعث افزایش درصد مواد جامد محلول گردید و از کاهش اسیدیته در میوه ها جلوگیری نموده و نسبت TSS/TA را افزایش داد .
نتیجه گیری: تیمار پلی آمین ها به خصوص اسپرمیدین ۱ میلی مولار باعث افزایش سفتی بافت میوه و ماندگاری آن می شود که این اثرات به شدت به زمان محلول پاشی و غلظت این ترکیبات بستگی دارد.