مقاله اثر کاربرد نیتروژن و فسفر بر زیست توده و شاخص برداشت ماش (Vigna radiata L. Wilczek) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۵۳ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: اثر کاربرد نیتروژن و فسفر بر زیست توده و شاخص برداشت ماش (Vigna radiata L. Wilczek)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماش
مقاله نیتروژن
مقاله فسفر
مقاله زیست توده
مقاله شاخص برداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی پور امید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نیتروژن و فسفر به عنوان دو عنصر غذایی ضروری در تولید محصولات زراعی مطرح می باشند، بنابراین به منظور بررسی اثر کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر زیست توده و شاخص برداشت ماش رقم پرتو آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری اجرا شد. پنج سطح نیتروژن خالص شامل: صفر، ۳۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار به همراه شش سطح فسفر خالص شامل: صفر، ۳۰، ۶۰، ۹۰، ۱۲۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار در طرح فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار قرار گرفتند. نتایج نشان داد تاثیر کاربرد نیتروژن و فسفر بر صفات فوق در سطح ۱% معنی دار بود به طوری که با افزایش کاربرد نیتروژن و فسفر، زیست توده و شاخص برداشت افزایش یافت. اثر متقابل نیتروژن و فسفر بر صفات فوق نیز معنی دار بود و با افزایش کاربرد فسفر، نقش نیتروژن در افزایش زیست توده و شاخص برداشت بیشتر شد. بیشترین میزان زیست توده با میانگین ۷۹۳٫۸ گرم در متر مربع از تیمار ترکیبی کاربرد ۱۲۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن و فسفر بدست آمد. بالاترین شاخص برداشت نیز با میانگین ۲۸٫۶۲% از تیمار ترکیبی کاربرد ۹۰ و ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن و فسفر حاصل شد.