سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عزیزاله امیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دانشکده علوم کشاورزی
علی نقی فرح بخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دانشکده علوم کشاورزی
آناهیتا یزدان پاک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دانشکده علوم کشاورزی

چکیده:

باقی ماندن درازمدت علف کش ها در خاک ایجاد علفهای هرز مقاوم و از بین بردن ثبات و تعادل اکوسیستم ها از ویژگیهای منفی سموم علف کش هستند دراین تحقیق اثرات پسمانی مخلوط دو علفکش آترازین + آلاکلر مورد استفاده در زراعت ذرت بر فراسنجه های رشدی گیاه زراعی گندم رقم شیراز که در شرایط استان فارس بطور معمول بصورت تناوب پس از ذرت کاشته می شود مورد ارزیابی قرارگرفت. آزمایشی گلدانی در گلخانه با استفاده از روش زیست سنجی بصورت طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار انجام شد. انتخاب تیمارهای آزمایش براساس مقادیر احتمالی فرضی پسمانی مخلوط دو علفکش آترازین +الاکلر پس از خاتمه کشت ذرت و تا زمان کشت بعدی گندم شامل صفر شاهد، ۱، ۵ ، ۱۰ ، ۲۰ ، ۴۰ ، ۵۰ و ۱۰۰ درصد از مقادیر توصیه شده کاربرد آنها در شرایط زارعان بود گلدان ها به قطر ۷ سانتی متر با خاک بکر و بدون سابقه کاربرد هرگونه علف کشی پرشد و بذور گندم رقم شیراز در آنها کاشته شدو یک هفته پس از جوانه زنی به ۵ نهال بذر در هرگلدان تنک گردید.