مقاله اثر کاربرد اوره و اسید بریک، بر غلظت عناصر غذایی برگ، درصد روغن و عملکرد میوه زیتون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۴۴ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: اثر کاربرد اوره و اسید بریک، بر غلظت عناصر غذایی برگ، درصد روغن و عملکرد میوه زیتون
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوره
مقاله اسید بریک
مقاله تعداد میوه
مقاله روغن
مقاله زیتون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لولایی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: سوری کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: جرجانی سودابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زیتون یکی از مهمترین محصولات باغی در گلستان است که نقش مهمی را در اقتصاد این استان ایفا می کند. برای بدست آوردن حداکثر بهره وری کمی و کیفی این محصول، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۹ تیمار در ۳ تکرار در سال ۸۹ در یکی از باغات شهرستان گرگان انجام شد. در این آزمایش سه سطح اسید بریک (۰، ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر) وسه سطح از اوره (۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر) به شکل محلول پاشی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که محلول پاشی ترکیب اوره و اسید بریک سبب افزایش معنی داری در سطح احتمال ۱ درصد در وزن و تعداد میوه ها شد. همچنین تعداد میوه در تیمار اسید بریک (۱۰۰ میلی گرم در لیتر) و اوره (۵۰۰ میلی گرم در لیتر) بیشترین میزان را داشت که نسبت به شاهد دارای اختلاف معنی داری بود. همچنین محلول پاشی با اسید بریک و اوره، میزان عناصر بر و نیتروژن را در برگ به طور معنی داری افزایش داد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد تیمار های اسید بریک (۱۰۰ میلی گرم در لیتر) و اوره (۵۰۰ میلی گرم در لیتر) موجب بیشترین درصد روغن در زیتون شد.