سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیامک محمدی چیانه – گروه علوم باغبانی، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و من
مرتضی علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاو
عباس حسنی – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

کنگر (Gundelia tournefortii) از جمله گیاهان دارویی و متعلق به خانواده کاسنی و یکی از گیاهان بومی کشور که در مناطق خشک و نیمه‌خشک رویش داشته که گل، برگ، دانه و ریشه آن مصرف داروئی و خوراکی دارد. خواص ضد باکتریایی و آنتی‌اکسیدانی آن به اثبات رسیده است. بذور بسیاری از گیاهان موجود در رویشگاه های طبیعی با توسعه مکانیزم های مختلف خواب، بقای خود را برای سال‌های طولانی تضمین می‌کنند. اما زمانیکه هدف، کشت و تولید زراعی این گیاهان باشد افزایش درصد و سرعت جوانه‌زنی و یکنواخت سبز شدن مزرعه یکی از اصول مهم تولید محسوب می شود. لذا بدین منظور آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۶ تیمار و ۵ تکرار صورت گرفت. تیمار ها شامل شاهد (بذور پس‌رسی شده)، شوک حرارتی در دو زمان ۳۰ و ۶۰ دقیقه در دمای ۴۵ درجه سانتی گراد و چینه‌سرمایی در دمای ۴ درجه سانتی گراد برای مدت ۲، ۴ و ۶ هفته انتخاب گردید. زمان انجام آزمایش ۳۰ روز در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که از بین تیمارهای انتخابی جوانه‌زنی، بهترین تیمار چینه‌سرمایی بذور بوده است و در حالت کلی بین شوک حرارتی یک ساعته و تیمار شاهد اختلاف معنی‌داری مشاهده نمی شود. تیمار چینه‌سرمایی نسبت به شوک حرارتی بیشترین تعداد جوانه زنی را داشت. تیمار چینه‌سرمایی دو هفته در بین تیمارها سریع ترین جوانه زنی را به خود اختصاص داد.