مقاله اثر پیش شرطی سازی با ورزش بر یادگیری لمسی به دنبال القای ایسکمی گذرای مغز در موش صحرایی نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۳۶ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: اثر پیش شرطی سازی با ورزش بر یادگیری لمسی به دنبال القای ایسکمی گذرای مغز در موش صحرایی نر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایسکمی گذرای مغزی
مقاله پیش شرطی سازی
مقاله موش صحرایی نر
مقاله ورزش
مقاله یادگیری لمسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تهمتن مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی محمداله
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی محمدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی عرب آبادی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شمسی زاده علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ایسکمی عمومی مغز باعث آسیب نورونی در هیپوکامپ و قشر مغز می شود و منجر به نقص در یادگیری و حافظه می شود. پیش شرطی سازی با ورزش باعث حفاظت عصبی در مقابل آسیب های مغزی ناشی از ایسکمی می شود. هدف این تحقیق، بررسی اثر پیش شرطی سازی با ورزش بر حافظه لمسی متعاقب ایسکمی عمومی مغزی در موش صحرایی بود.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، ۵۰ سر موش های صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده وزنی ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم به طور تصادفی در پنج گروه آزمایشی تقسیم شدند. ورزش با تردمیل انجام شد و حیوانات روزانه با سرعت ۱۸ متر بر دقیقه، به مدت نیم ساعت، ۵ روز در هفته و به مدت ۳ هفته ورزش کردند. ایسکمی با روش انسداد ۴ شریان (شریان های مهره ای و کاروتید مشترک) القا شد. ارزیابی حافظه لمسی با تست تشخیص شی جدید انجام شد.
یافته ها: میانگین فرکانس لمس شی آشنا در گروه ایسکمی (۹٫۴±۴۸ هرتز) نسبت به کنترل (۲٫۷±۲۲٫۸ هرتز) افزایش یافت. همچنین شاخص تشخیص در گروه ایسکمی (۱٫۶±۳۹٫۸ درصد) نسبت به شم (۲٫۸±۶۰٫۲ درصد) کاهش یافت و پیش شرطی سازی با ورزش این شاخص را در حیوانات ایسکمیک (۶٫۶±۵۷٫۳ درصد) بهبود بخشید.
نتیجه گیری: ایسکمی گذرای مغز باعث اختلال در یادگیری لمسی می شود و پیش شرطی سازی با ورزش باعث کاهش اختلال در این نوع یادگیری در موش های ایسکمیک می شود.