مقاله اثر پیش تیمار بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه بابونه در شرایط شوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: اثر پیش تیمار بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه بابونه در شرایط شوری
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بابونه
مقاله تنش شوری
مقاله جوانه زنی
مقاله هورمون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرمون قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: عبادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: قوی عزم عفت
جناب آقای / سرکار خانم: میری میثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه تحمل بابونه به شوری و یافتن یک راه حل برای افزایش تحمل آن آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار انجام گرفت. فاکتورهای آزمایش شامل پیش تیمار بذر با دو هورمون اسید سالسیلیک و اسید جیبرلیک با غلظت ۲۵۰ پی پی ام در دو زمان ۱۲ و ۲۴ ساعت به صورت مجزا و دو تیمار ترکیبی این دو هورمون (۱۲ ساعت اول با اسید جیبرلیک و ۱۲ ساعت دوم با اسید سالسیلیک و ۱۲ ساعت اول با اسید سالسیلیک و ۱۲ ساعت دوم با اسید جیبرلیک) و فاکتور دوم شامل سطوح شوری (۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی مولار کلرید سدیم) بود. نتایج آزمایش نشان داد که شوری ۱۵۰ میلی مولار موجب کاهش درصد جوانه زنی (۹۲ درصد)، افزایش متوسط زمان جوانه زنی روزانه (۲۹٫۵۰ درصد)، کاهش ضریب سرعت جوانه زنی (۲۷٫۷۰ درصد) و طول ریشه چه (۶۴٫۰۰ درصد) و ساقه چه (۶۳٫۰۰ درصد) و همچنین افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان شد. پیش تیمار بذر تاثیر زیادی بر صفات موردنظر نداشت و در بین تیمارها، پیش تیمار ترکیبی اسید سالسیلیک-اسید جیبرلیک بیش ترین تاثیر را بر درصد جوانه زنی نشان داد. بیش ترین فعالیت پراکسیداز از پیش تیمار ترکیبی اسید سالسیلیک اسید جیبرلیک و بیش ترین فعالیت کاتالاز از تیمار بذر با اسید سالسیلیک به مدت ۲۴ ساعت مشاهده شد.