مقاله اثر پیش تیمارهای مختلف بر شاخص های جوانه زنی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتی بذر ذرت تحت شرایط تنش خشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۷۲ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: اثر پیش تیمارهای مختلف بر شاخص های جوانه زنی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتی بذر ذرت تحت شرایط تنش خشکی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزیم
مقاله پیش تیمار بذر
مقاله تنش خشکی
مقاله ذرت
مقاله شاخص های جوانه زنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه تکنیک پیش تیمار بذر به عنوان عامل بهبود دهنده جوانه زنی و استقرار تحت تنش های محیطی معرفی شده است. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر پیش تیمار بذر ذرت با جیبرلیک و سالیسیلیک اسید (۲۵ پی پی ام) و آب بر جوانه زنی بذر ذرت در شرایط تنش خشکی انجام شد. تیمارها شامل ۴ سطح تنش خشکی (صفر، ۳-، ۶- و ۹- بار) و ۴ سطح (بذرهای تیمار شده با سالیسیلیک اسید و جیبرلیک اسید ۲۵ پی پی ام، آب مقطر و شاهد بدون پیش تیمار) با ۳ تکرار بودند. نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی، مولفه های جوانه زنی شامل درصد جوانه زنی، شاخص جوانه زنی، درصد گیاه چه نرمال کاهش و متوسط مدت زمان جوانه زنی افزایش یافت. اما میزان این کاهش برای بذر های تیمار شده کمتر بود. بیشترین درصد جوانه زنی مربوط به پیش تیمار بذر با جیبرلیک اسید (۸۹٫۳۳ درصد) بود. بیشترین شاخص جوانه زنی (۳۲٫۵۴)، درصد گیاه چه نرمال (۸۵ درصد) و کمترین متوسط زمان جوانه زنی (۲٫۱۳) نیز مربوط به پیش تیمار بذر با جیبرلیک اسید در شرایط بدون تنش بود. همچنین پیش تیمار بذر فعالیت آنزیم های کاتالاز و آسکوربیک پرواکسیداز را در مقایسه با بذر شاهد افزایش داد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که پیش تیمار بذر باعث بهبود مولفه های جوانه زنی ذرت در شرایط تنش خشکی می شود و مقاومت گیاه ذرت را در مقابل تنش خشکی در مرحله جوانه زنی افزایش می دهد.