مقاله اثر پیری تسریع شده بر شاخص های جوانه زنی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتی در جنین هیبریدهای مختلف ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۳۸ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: اثر پیری تسریع شده بر شاخص های جوانه زنی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتی در جنین هیبریدهای مختلف ذرت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزیم های آنتی اکسیدانت
مقاله پروتئین
مقاله پیری تسریع شده
مقاله ذرت
مقاله جوانه زنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزیان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری فر سیروس
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق اثر زمان های مختلف پیری ۳، ۵ و ۷ روز بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت، میزان پروتئین های محلول و شاخص های جوانه زنی بذرهای ۶ هیبرید سینگلکراس ذرت شامل ۷۰۴، ۷۰۰، ۶۴۷، ۵۰۰، ۳۷۰ و ۲۶۰ به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و در ۴ تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که، پیری تسریع شده به طور معنی داری درصد جوانه زنی، سرعت جوانه ز نی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و شاخص بنیه بذر را کاهش داد. فرآیند پیری بذر، رشد ریشه چه را در مقایسه با رشد ساقه چه بیشتر تحت تاثیر قرار داد. بیشترین درصد جوانه زنی مربوط به سینگل کراس ۶۴۷ بود. نتایج نشان داد که با افزایش دوره پیری به طورمعنی داری فعالیت آنزیم گلوتاتیونریداکتاز و آسکورباتپراکسیداز و میزان پروتئین کاهش یافت. فعالیت آنزیم گلوتاتیونریداکتاز ۳۵٫۹ درصد و فعالیت آنزیم آسکورباتپراکسیداز ۵۸٫۷ درصد کاهش یافت. این موضوع نشان می دهد که فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز نسبت به پیری حساسیت بالاتری داشته است. میزان پروتئین های محلول بذر نیز ۴۲٫۷ درصد کاهش نشان داد.