سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه فرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت از فلزات دانشگاه شهید باهنر کرما
علی اکبر مقصودی – عضو هیئت علمی بخش عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمیدرضا اطلاعی – کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت فلزات

چکیده:

سازه های بتنی تقویت شده اغلب در معرض یونهای کلری قرار می گیرند که از نمکهای ضد یخ یا محیطهای دریایی وارد می شوند. زمانیکه مقدار بودن کلر روی سطح میلگرد از حد آستانه بیشتر شود فیلیم پسیوی که به دلیل قلیایی بودن محط بتن روی سطح میلگرد تشکیل شده است از بین می رود و خوردگی شروع می شود. حجم بالای محصولات حاصل از خوردگی باعث ترک خوردگی با پوسته ای شدن سازه بتنی می شود و سازه بتنی را در معرض انهدام قرار می دهد. روشهای متعددی به منظور جلوگیری از خوردگی فولاد قرار داده دشه در بتن وجود دارد، یکی از این روشها پوشانیدن سطح میلگرد توسط پوشهای محافظ می باشد. در این تحقیق سطح میلگردهای تقویت کننده پس از آماده سازی با پوشش کربن بلک به روش اسپری پوشش داده شدند و بتن با طرح اختلاط بتن خود متراکم ریخته گری شد. به منظور شبیه سازی محیط دریایی، خوردگی ماکروسل با استفاده از شیب غلظتی یون کلریر اساس استاندارد ASTM G109-92 ایجاد شد. جریان ماکروسل و پتانسیل نیم بیل به صورت دوره ای و بر اساس استاندارد به مدت یک سال اندازه گیری شد. علاوه بر این تستهای الکتروشیمیایی غیر مخرب دیگر هم روی نمونه ها صورت گرفت.