سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر ضخامت پوشش نیکل، بر ریزساختار فصل مشترک کامپوزیت زمینه آلومینیوم ۳۱۴ با تقویت کننده ی سیم فولادی است. به این منظور از روش ریخته گری توپر جهت تولید نمونه های کامپوزیتی و از تقویت کننده سیم فولاد کربنی با قطر ۱/۵mm با پوشش نیکل به ضخامت ۲μm ,10در زمینه آلومینیومی استفاده شد. جهت سهولت بررسی ریزساختار، از یک سیم، به عنوان تقویت کننده انتخاب شد. ریزساختار مقطع نمونه ریخته شده، با میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی، آنالیز خطی و نقطه ای بررسی شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، که در نمونه های کامپوزیتی با تقویت کننده سیم پوشش دار، مذاب سیم را تر کرده و لایه هایی از ترکیبات بین فلزی در فصل مشترک تشکیل شده است. کامپوزیت تولیدی، شامل سه جزء، تقویت کننده، فاز میانی وزمینه است. در نمونه با مغزه ۱/۵mm1/5 با پوشش نیکل به ضخامت۲μm ترکیبات تشکیل شده در فصل مشترکشامل فازهایAl4.5FeSi/Al3FeSi/Al5Fe2Si از سیم به سمت زمینه، است. در این نمونه پوشش نیکل بر روی تقویت کننده باقی نمانده و ترکیبات تشکیل شده در فصل مشترک حاوی عنصر نیکل نیستند. در حین برهم کنش پوشش نیکل وارد مذاب شده و ترکیبات بین فلزی کوچکی در زمینه ی اطراف تقویت کننده تشکیل شده است