مقاله اثر پوشش دار کردن بذر بر شاخص بنیه گونه یونجه معمولی (Medicago sativa) تحت شرایط مختلف تنش رطوبتی و عمق کاشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۷۹ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: اثر پوشش دار کردن بذر بر شاخص بنیه گونه یونجه معمولی (Medicago sativa) تحت شرایط مختلف تنش رطوبتی و عمق کاشت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوشش بذر
مقاله شاخص بنیه
مقاله رطوبت خاک
مقاله عمق کاشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: محرابی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرح پور مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور بررسی اثر پوشش دار کردن بر شاخص بنیه و کمک به افزایش استقرار اولیه گونه یونجه معمولی Medicago sativa در شرایط تنش خشکی و عمق مختلف کاشت، بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در ۴ تکرار و سه تیمار درصد رطوبت خاک در سه سطح ۹%، ۱۴%، ۲۱% وزن خاک خشک، تیمار عمق کاشت در دو سطح سه برابر قطر بذر و کشت در سطح و تیمار ماده پوشش دهنده در چهار سطح بدون پوشش (NC)، ماده با پایه آلی (OC)، ماده با پایه هیدروژل (HC) و ماده با پایه معدنی (CC) انجام شد. در طول آزمون صفت شاخص بنیه اندازه گیری شد. نتایج اثرهای تیمارهای اصلی نشان داد درصد رطوبت خاک و عمق کاشت بر روی شاخص بنیه به ترتیب در سطح ۱% و ۵% موثر بوده اند. بین نوع پوشش بذر و شاخص بنیه اختلاف آماری مشاهده نشده است. در مجموع پوشش دار کردن بذر بر شاخص بنیه گونه یونجه معمولی (Medicago sativa) از لحاظ آماری تاثیری نداشته است.