مقاله اثر پودر خشک گیاه علف چشمه (.Nasturtium officinale L) بر عملکرد و پاسخ های ایمنی سلولی و هومورال جوجه های گوشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم دامی (پژوهش و سازندگی) از صفحه ۹۹ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: اثر پودر خشک گیاه علف چشمه (.Nasturtium officinale L) بر عملکرد و پاسخ های ایمنی سلولی و هومورال جوجه های گوشتی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاسخ های ایمنی
مقاله جوجه گوشتی
مقاله علف چشمه
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روستایی علی مهر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: میرباقری سیدهاشمیه
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقیان رودسری محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر پودر خشک علف چشمه بر عملکرد و پاسخ های ایمنی، آزمایش حاضر با استفاده از ۲۰۰ قطعه جوجه گوشتی انجام شد. جوجه ها به چهار گروه و هر گروه به ۵ دسته ۱۰ قطعه ای تقسیم شدند. مقادیر صفر (N0)، ۱ درصد (N1)، ۲ درصد (N2) و ۳ درصد (N3) پودر خشک علف چشمه حاوی ۸۲ mg/Kg کوئرستین به جیره پایه هر گروه به طور مستمر از روز ۴ تا ۴۲ اضافه شد. جهت ارزیابی پاسخ های ایمنی سلولی در روز ۱۶، مقدار ۰٫۱ میلی لیتر محلول فیتوهماگلوتینین (۰٫۲ mg/ml) به صورت داخل پوستی (چین پوستی بال) تزریق شد و ضخامت پوست بعد از ۲۴ و ۴۸ ساعت اندازه گیری شد. در روزهای ۸ و ۰٫۱۲۲ میلی لیتر محلول ۲۵ درصد گلبول قرمز گوسفند (SRBC) به صورت عضلانی تزریق شد و عیار پادتن IgG و IgM ضد SRBC از طریق آزمایش هماگلوتیناسیون در روزهای ۲۱، ۲۸، ۳۵ و ۴۲ تعیین شد. نتایج نشان داد ضریب تبدیل خوراک تیمار N3 (1.63) کمتر از شاهد (۱٫۷۴) بود (P<0.05). در روزهای ۲۸، ۳۵ و ۴۲، عیار پادتن IgG تیمار N3 (به ترتیب ۶، ۳٫۸ و ۲٫۵۳) بیشتر از شاهد (به ترتیب ۴٫۳۳، ۲٫۶۷ و ۱٫۸۷) بود (P<0.05). 24 ساعت بعد از تزریق فیتوهماگلوتینین، پاسخ های ایمنی سلولی تیمار N3 (0.22) بیشتر از شاهد (۰٫۰۴) بود (P<0.05). نتایج کلی نشان داد مصرف ۳ درصد پودر خشک علف چشمه در جیره جوجه های گوشتی به صورت مستمر باعث بهبود عملکرد و پاسخ های ایمنی می شود.