سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امین سبزه – گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
گیتی ظهوریان –
عماد یوزباشیان –
مسعود باغستانی –

چکیده:

مهمترین نقشی که رژیم غذایی ایفا می کند و بطور وسیعی پذیرفته شده جلوگیری و درمان بیماریهاست درسالهای اخیر تقاضای افزاینده ای به استفاده از مواد طبیعی دربرنامه غذایی بدلیل اثرات منفی مواد افزودنی مصنوعی برسلامت انسان و درک بیشتر مصرف کننده به این موضوع وجو د دارد هدف این بررسی مطالعه تاثیر افزودن روغن آفتابگردان SFO 200 میلی گرم در کیلوگرم و نسبت هی متفاوت پودر فیبر مرکبات CFP 5 تا ۱۰ گرم درکیلوگرم برخصوصیات فیزیکی – شیمیایی و حسی سوسیس فرانکفورتر ایرانی است محتوای رطوبت و aw درتمامی نمونه های تیماری درمقایسه با نمونه شاهد کاهش داشته است محتوای خاکستر درفرمولاسیون cfp یا SFO نسبت به نمونه شاهد افزایش داشته است افزودن پودرفیبر مرکبات و روغن آفتابگردان برروی پارامترهای حسی از جمله رنگ آبدار بودن و خصوصیت باقی تاثیری نداشت نمونه های آنالیز از نظر میزان نیتریت باقیمانده و اکسیداسیون چربی کاهش نشان دادند.