سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سجاد علیزاده – دانشجوی کارشناسی
مصطفی عشور نژاد – دانشجویان کارشناسی ارشد
مهسا عاشوری – دانشجویان کارشناسی ارشد
زینب جهانپور – دانشجویان کارشناسی ارشد

چکیده:

امروزه، استفاده از مواد شیمیایی به دلیل مضرات آن روی سلامت انسان و محیط زیست با محدودیت های زیادی روبه رو می باشند. از این رو یافتن مواد سالم برای استفاده در تکنولوژی پس از برداشت میوه ها و سبزی ها ضروری می باشد . در پژوهش حاضر، اثر غلظت های مختلف پوتریسین ۰ و ۱ و ۲ میلی مولار در حفظ کیفیت پس از برداشت میوه کیوی رقم ’هایوارد ‘ بررسی شد. خصوصیاتی شامل کاهش وزن میوه ها، مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون، ویتأمین ث، میزان فلاونوئید کل، فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی با فواصل ۱۵ روز طی ۲ ماه انبارداری بررسی گردید. میوه های تیمار شده با پوتریسین به طور معنی داری کاهش وزن کمتری در مقایسه با میوه های شاهد نشان دادند. میزان مواد جامد محلول با افزایش انبارداری افزایش یافته اما تفاوتی بین میوه های شاهد و تیمار شده مشاهده نشده است. به علاوه، میوه های تیمار شده با پوتریسین به طور معنی داری میزان ویتأمین ث، فنول کل، فلاونوئید کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی بالاتری نسبت به میوه های شاهد در پایان انبارداری نشان دادند. در مجموع، تیمار با پوتریسین با حفظ کیفیت و کاهش وزن میوه ها، عمر انبار را افزایش داده است.