سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

آلا تهرانی – کارشناس ارشد هوا شناسی،دانشگاه یزد
محمد حسین معماریان – استادیار،گروه فیزیک،دانشگاه یزد
شهرام طالبی – استادیار،گروه مکانیک،دانشگاه یزد
مهدی نژادیان – کارشناس ارشد مکانیک،دانشگاه تهران

چکیده:

آلودگی هوا به علت اثرات مستقیم برسلامت انسان و نیز اثرات اقلیمی و شرایط زیست محیطی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است دراین پژوهش چگونگی پخش آلودگی از یک دودکش کارخانه و تاثیر یکی از عوامل هواشناختی پروفایل دمای جوی منطقه برجریان پخشی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی نرم افزار فلوئنت بررسی شده است شبیه سازی برای پیش بینی چگونگی پخش آلودگی از منبع نقطه ای در۲ بعد انجام شده است برای اجرای مدل از جریان دو فاز یمخلوط و برای آشفتگی از مدل K-e استفاده شدهاست توزیع آلودگی روی تمام دامنه بدست آمد و پروفایل غلظت CO2 اطراف و مابین کوه با تغییر پروفایل دمای محیط شبیه سازی شده است با افزایش پایداری جو بلاکینگهای ایجاد شده شدیدتر می باشد تا جایی که با ایجاد وارونگی دما میزان پخش قائم به کمترین حد ممکن می رسد.