سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

هانیه السادات اجتهد – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تغذیه، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه عل
عزیز همایونی راد – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علو
جواد مهتدی نیا – دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علو
علی اکبریان موغاری – رئیس مرکز تحقیقات صنایع شیر ایران .

چکیده:

مقالات مرتبط با موضوع مورد مطالعه در دو پایگاه اینترنتی PubMed و Sciencedirec جست و جو شدند و کارآزمایی های بالینی و مقالات مروری سیستماتیکی که اثرات پروبیوتیک ها را در پیشگیری و درمان بیماریهای گوارشی بررسی کردهبودند، وارد مطالعه شدند. در حال حاضر شواهد خوبی در مورد اثرات درمانی پروبیوتیک ها در اسهال عفونی، اسهال ناشی از مصرف آنتی بیوتیک ها و عدم تحمل لاکتوز موجود است. شواهدی نیز در مورد اثرات مفید پروبیوتیکها در درمان بیماریهای التهابی روده، سندرم روده تحریک پذیر، یبوست، آلودگی به هلیکوباکتر پیلوری و پیش گیری از سرطان کولون بدست آمده است ولی بدلیل حجم نمونه پایین، محدودیتهای روشهای مطالعاتی و استفاده از سویه های مختلف باکتریهای پروبیوتیک اظهار نظر قطعی در مورد نتایج این مطالعات مشکل است. به منظور تعیین سویه و دوز موثر پروبیوتیک ها در بیماریهای مختلف، انجام مطالعات بالینی بیشتر ضروری است.