مقاله اثر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویزیه و اسیدهای آلی بر عملکرد و مرفولوژی روده کوچک در جوجه های گوشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های تولیدات دامی از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: اثر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویزیه و اسیدهای آلی بر عملکرد و مرفولوژی روده کوچک در جوجه های گوشتی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسید آلی
مقاله جوجه گوشتی
مقاله ساکارومایسس سرویزیه
مقاله مرفولوژی روده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملایی کندلوسی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: میرزائی آقجه قشلاق فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور بررسی اثر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویزیه و اسیدهای آلی بر بازدهی تولیدی و صفات مرفولوژی روده جوجه های گوشتی انجام گرفت. پرنده های آزمایشی طی دوره ۱ تا ۴۲ روزگی، جیره های آزمایشی حاوی پروبیوتیک، مخلوط اسیدهای آلی (ترکیب تجاری حاوی اسید فرمیک، اسید لاکتیک، اسید مالیک، اسید سیتریک، اسید تارتاریک و اسید ارتوفسفریک) و یا مخلوط هر دو نوع مکمل را دریافت نمودند. نوع افزودنی مورد استفاده در تحقیق اثری بر صفات تولیدی جوجه های گوشتی نداشت. استفاده توام از پروبیوتیک و اسید آلی افزایش ارتفاع ویلی، کاهش ضخامت اپیتلیوم، کاهش تعداد سلول های گابلت و افزایش عمق کریپت را در پی داشت. نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده اثرات مثبت اسیدهای آلی بر ارتفاع ویلی و اثر مثبت مصرف توام دو نوع افزودنی فوق در کاهش قطر اپیتلیوم روده کوچک بود، اما تفاوت های مورفولوژیکی مذکور تفاوتی در عملکرد جوجه های گوشتی ایجاد ننمود.