سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مینا حجازی – گروه گیاهپزشکی دانشگاه زنجان
مرتضی موحدی فاضل –
احسان قائم مقامی –

چکیده:

سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchusmaculatus (Col:Bruchidae) از آفات مهم دانه های حبوبات انباری می باشد.در این تحقیق که در گروه گیاهپزشکی دانشگاه زنجان انجام گرفت، اثر پرتو ماوراء بنفش (UVC) بر روی تفریخ تخم سوسک چهارنقطه ای حبوبات بررسی شد. چهار گروه سنی تخم آفت (۱، ۲، ۳ و ۴ روزه)در معرض پرتوماوراء بنفش با طول موج ۲۵۴ نانومتر قرار گرفتند.در همه گروه های سنی تعداد ۶۰ عدد تخم به مدت ۵/۰، ۱، ۲، ۴، ۸، ۱۶، ۳۲و ۶۴ دقیقه در معرض اشعه قرار گرفتند.نتایج بدست آمده حاکی از این بود که سن تخم در درصد مرگ و میر در سطح ۱% تفاوت معنی دار داشت.همچنین زمان پرتودهی نیز باعث بروز اختلاف معنی دار در درصد مرگ و میر در سطح ۱%گردید.تخم های چهار روزه ای که به مدت ۶۴ دقیقه در معرض پرتودهی قرار گرفتند با میانگین ۵٫۹۴±۸۴٫۴۸۰ درصد بهترین اثر پرتودهی را نشان دادند.