سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سارا معلم – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه پیام نور تهران
ماندانا بهبهانی – ،استادیاردانشکده بیوتکنولوژی دانشگاه اصقهان
الهام سادات موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

نسترن گیاه زینتی از خانواده Rosaceae است که بعنوان پایه برای ارقام رز بکار میرود. این تحقیق به منظور بررسی کشت درون شیشه ای گیاه نسترن در جهت تعیین بهترین محیط کشت و ترکیب هورمونی انجام شد. آزمایش بصورت فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی در ۳ تکرار انجام شد. ریزنمونه ها پس از ضدعفونی شدن بر روی محیط های MS و B5 با غلظت های مختلف هورمون های IAA و NAA منتقل شدند. بیشترین وزن کالوس در محیط B5 با یک میلی گرم بر لیتر IAA بدست آمد. سپس کالوس ها به منظور باززایی غیرمستقیم به محیط MS که شامل هورمون هایKIN در ترکیب با IAA ،NAA و GA3 و همچنین BAP در ترکیب با NAA ،IAA و GA3 بود، انتقال یافتند که در هیچکدام از محیط های استفاده شده باززایی صورت نگرفت. کالوس های القا شده در برابر تابش دزهای مختلف اشعه گاما قرار گرفتند. پرتو گاما اثری بر اندام زایی نداشت