سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محبوبه جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
محسن برزگر –
محمدعلی سحری –

چکیده:

دراین مطالعه اثر پرتوگاما برخصوصیات آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی دارچین بررسی شد بدین منظور نمونه های دارچین درمعرض پرتوگاما دردزهای ۱۰و۱۵و۲۰ و ۲۵ کیلوگرمی قرارگرفتند فعالیت آنتی اکسیدانی نمونه های پرتودیده و کنترل توسط آزمونهای حذف کنندگی رادیکال DPPH قدرت کاهندگی فریک و بی رنگ شدن بتاکاروتن ارزیابی و محتوای فنلی کل نیز اندازه گیری شد به منظور اندازه گیری فعالیت ضد میکروبی از روش رقیق سازی محیط کشت مایع جهت تعیین مقادیر کمترین غلظت بازدارندگی MIC برریزسازواره های اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس استفاده شد درآزمون حذف کنندگی رادیکال DPPH نتایج نشان داد که پرتودهی در دزهای ۲۰و۱۵و۲۵ کیلوگری موجب افزیاش حذف کنندگی رادیکال DPPHشده است.