سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکرم مهدیزاده – دانشجویان کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
محمدعلی ابوطالبیان –
جواد حمزه یی – استادیاران گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی
گودرز احمدوند – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سی

چکیده:

به منظور بررسی اثر پرایم و کنترل علف های هرز بر ذرت، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت. در این آزمایش دو عامل پرایم (در چهار سطح شامل پرایم نشده، پرایم با محلول اوره، پرایم با محلول سولفات روی و پرایم با آب معمولی) و علف هرز (در سه سطح شامل بدون وجین، وجین در ۲۰ روز بعد از کاشت و وجین در ۲۰ و ۴۰ روز بعد از کاشت) مورد بررسی قرار گرفتند. در مورد سرعت و درصد جوانه زنی، طرح به صورت بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار پرایم در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد پرایم با محلول های سولفات روی و اوره سبب افزایش سرعت و درصد جوانه زنی گردید. پرایم کردن سبب شد عدد اسپاد در حالت بدون کنترل علف های هرز افزایش یابد. عملکرد دانه نیز در حالت عدم کنترل علف های هرز از طریق پرایم با محلول روی و در حالت یک بار کنترل علف های هرز از طریق پرایم با محلول های اوره و روی افزایش یافت.