مقاله اثر پرایمینگ بر رشد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ذرت فوق شیرین رقم Basin تحت تنش شوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: اثر پرایمینگ بر رشد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ذرت فوق شیرین رقم Basin تحت تنش شوری
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزیم
مقاله پرایمینگ
مقاله جوانه زنی
مقاله شوری
مقاله ذرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده کهل سفلی سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرایمینگ یکی از تکنیک های بهبود بذر است که می تواند باعث افزایش درصد، سرعت جوانه زنی و سبز شدن بذر ها در شرایط محیطی تنش زا از قبیل شوری، دما و خشکی شود. به منظور بررسی تاثیر محلول های مختلف پرایمینگ بذر بر مولفه های جوانه زنی وفیزیولوژیکی ذرت فوق شیرین، رقم basin در شرایط متفاوت شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد. بدین منظور بذور ذرت با محلول های کلرید پتاسیم ۲ درصد، نیترات پتاسیم ۳ درصد، پلی اتیلن گلایکول (۸۰۰۰) ۱۰درصد، دی هیدروژن پتاسیم فسفات ۱ درصد به همراه شاهد در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت تیمار شدند. پس از اعمال تیمارهای پرایمینگ، بذور در سطوح مختلف شوری شامل ۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی مولار قرار گرفتند. تجزیه داده ها نشان داد که پرایمینگ بر مولفه های جوانه زنی (طول ساقه چه و طول ریشه چه) و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی (آسکوربات پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز) تاثیر معنی داری داشت. به طورکلی نتایح نشان داد پرایمینگ باعث بهبود مولفه های جوانه زنی ذرت فوق شیرین در شرایط تنش شوری شد و مقاومت گیاه ذرت فوق شیرین را در مقابل تنش شوری در مرحله جوانه زنی افزایش یافت.