مقاله اثر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید بر عملکرد گندم در تاریخ های کاشت متفاوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۲۳ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: اثر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید بر عملکرد گندم در تاریخ های کاشت متفاوت
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجزای عملکرد
مقاله دیر کاشتی گندم
مقاله سالیسیلیک اسید
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: شکاری فرید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات پرایمینگ با سالیسیلیک اسید و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم الوند، آزمایش مزرعه ای انجام گردید. سطوح پرایمینگ (بذر خشک یا شاهد، ۴۰۰، ۸۰۰، ۱۲۰۰، ۱۶۰۰، ۲۰۰۰ و ۲۴۰۰ میکرومولار) به عنوان فاکتور اول و تاریخ کاشت (اول آبان و اول آذر) به عنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که سالیسیلیک اسید به نحو موثری موجب افزایش تعداد پنجه، ارتفاع بوته، طول گردن، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، وزن هزاردانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت گردید. عدم وجود همبستگی بین عملکرد و وزن دانه نشان داد عملکرد بیشتر از طریق افزایش تعداد سنبله بارور و تعداد دانه در سنبله تحت تاثیر قرار گرفته تا از طریق وزن دانه ها. در میان سطوح پرایمینگ نیز غلظت ۱۲۰۰ میکرومولار سالیسیلیک اسید نسبت به سایر سطوح بخصوص در شرایط دیرکشتی عملکرد بهتری از خود نشان داد. از آنجاییکه تغییرات تعداد سنبله کم بود، این افزایش بطور عمده ناشی از تعداد دانه در واحد سطح می باشد. بطور کلی، پرایمینگ با سالیسیلیک اسید کاهش صفات اندازه گیری شده در شرایط دیرکاشتی را جبران نموده و حتی در اکثر صفات به بالاتر از تیمار شاهد در تاریخ کاشت اول نیز رساند.